24/09/2007

PETITION POUR L UNITE DE LA BELGIQUE

Pétition : Pour l'Unité de la Belgique /Voor de eenheid van België/Für die Einheit Belgiens


Nouveau : Vous pouvez aussi signer par SMS pour cette pétition en envoyant "lapetition" au 3236, suivi de votre nom prénom et ville
0,5 euro par sms (envoyé et recu)

Voir les signataires SMS

Nieuw : U kan ook via SMS ondertekenen: stuur dan "depetitie" naar 3236, samen met uw naam, voornaam en localiteit - 0,5 euro per gestuurd en gekregen SMS.
Voir les signataires SMS

Nouveau : Faites connaître la petition, imprimez des affiches et des versions papier
Voir l'affiche, Télécharger la version imprimable de l'affiche ou Télécharger la version imprimable

Nieuw: Deel de petitie mee: print affiches.
De affiche zien, de printversie affiche downloaden of de gedrukte versie van de petitie downloaden

Aidez-nous : Participez au sondage et aidez la petition à s'améliorer Acceder au sondage

Help-ons : de nederlandstalige versie is hier : de opiniepeiling.

URL de la pétition : http://www.lapetition.be/petition.php?petid=408

A l'attention de / Ter attentie van : tous les Belges/ alle echte Belgen

Catégorie : Politique

Een partijoverschrijdende petitie.
Uw reacties tonen aan dat een "stilzwijgende" meerderheid het niet steeds blijft.

Une pétition au-dessus des partis.
Vos réactions montrent que la majorité silencieuse peut ne pas l’être.


Eine von den Parteien unabhängige Petition.
Ihre Reaktionen zeigen, dass die schweigende Mehrheit nicht immer schweigsam ist, wie angenommen.

*****************************************

Wij, Belgen van geboorte, in hart en nieren of van adoptie, vragen aan de politici om ons land en zijn Eenheid te respecteren.
Ons land is te klein om nog in kleine stukken verdeeld te worden, vooral binnen het huidige Europa.
Wij, Belgen uit alle Gewesten en van alle Gemeenschappen, vragen aan de politici om zich bezig te houden met de echte, en meer dringende, problemen van dit land zoals de werkgelegenheid, de veiligheid, de gezondheid, het welzijn, het milieu ..., zonder hun tijd en ONS geld te verspillen met ruzies over zaken die alleen maar een kleine minderheid betreffen.
Onze Eendracht zal onze Macht zijn.

om te ondertekenen, klik op "signer la pétition". De volgende informatie is noodzakelijk: naam(nom); voornaam(prénom); woonplaats(localité); land(pays);nationaliteit(nationalité); beroep(profession). "

Vergeet uw handtekening niet te bevestigen door te klikken op de link in de e-mail die u onmiddellijk na het invullen van de petitie zult krijgen."

*****************************************
Nous, Belges de naissance, de coeur ou d'adoption, demandons que les hommes politiques respectent notre pays!
Et son Unité.
Notre pays est trop petit, à l'heure de l'Europe, pour être divisé.
Nous, Belges de toutes les Régions et de toutes les Communautés, demandons aux hommes politiques de s'occuper des vrais problèmes tels que emploi, sécurité, santé, bien-être, l’environnement,... sans gaspiller leur temps et NOTRE argent à des querelles qui ne concernent qu'une petite minorité.
L'Union fera notre force!

(N'oubliez pas de confirmer votre signature via le mail qui est envoyé dans les minutes qui suivent.)

****************************************
Wir, Belgier von Geburt, im Herzen oder durch Adoption...

fordern die Politiker auf, unser Landes und seine Einheit zu respektieren.
Unser Land ist zu klein, um weiter zerstückelt zu werden, vor allem im heutigen Europa.
Wir, Belgier aller Regionen und aller Gemeinschaften, fordern die Politiker auf, sich mit den wirklichen, dringenden Problemen dieses Landes wie Arbeitsplätze, Sicherheit, Gesundheit, Wohlbefinden, Umwelt ... zu beschäftigen, ohne ihre Zeit und UNSER Geld im Streit um Themen, die nur eine Minderheit betreffen, zu verschwenden.
Unsere Eintracht wird unsere Stärke sein !
Danke.

(Bitte nicht vergessen, Ihre Unterschrift zu bestätigen, imdem Sie das email zurücksenden, welches Ihnen in einigen Minuten zugesandt wird)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

NIEUW!!! NOUVEAU!!!! NEU!!!


Nieuw : een initiatief uitgaande van enkele ondertekenaars strekkende tot het openen van een rekening met het oog op het verspreiden van de petitie in de lokale pers om aldus "een maximum aantal gezinnen te bereiken.
"Het opgehaald bedrag wordt integraal en UITSLUITEND besteed aan de promotiekosten van de petitie in de pers en dit onder toezicht van Meester Claude Mollet, "gerechtsdeurwaarder te Brussel.
Rekening FORTIS 001-4899472-78 met volgende benaming : EENHEID UNITE EINHEIT en waarop 1, 2, 3, 5, 10 euros .... kunnen worden gestort. Veel beekjes maken een groot water."


Nouveau : initiative de quelques signataires d'ouvrir un compte visant à financer une diffusion de la pétition dans la presse de proximité afin de la faire connaître à un maximum de foyers.
L'intégralité de la somme récoltée sera EXCLUSIVEMENT affectée aux frais de promotion de la pétition dans la presse et ceci sous le contrôle de Maître Claude Mollet, huissier de justice à Bruxelles
Compte FORTIS 001-4899472-78 dont la dénomination est EENHEID UNITE EINHEIT où peuvent être versés 1, 2, 3, 5, 10 euros.... Les petits ruisseaux font les grandes rivières.


Neu: einige der Unterzeichner wollen die Initiative ergreifen und ein Konto eröffnen, um eine noch grössere Verbreitung der Petition zu ermöglichen. Über lokale Zeitungen sollen so viele Haushalte wie möglich über die Petition in Kenntnis gesetzt werden.
Die gesammelte Summe soll AUSSCHLIESSLICH dazu dienen, die Kosten für diese Pressearbeit zu decken. Garantiert und überwacht wird dies durch Maître Claude Mollet, Gerichtsvollzieher in Brüssel.
Eventuelle Spenden von 1,2,3,4,5,10 ... können auf das Fortiskonto mit der Nummer 001-4899472-78 und dem Namen EENHEID UNITE EINHEIT überwiesen werden.
Viele Tropfen machen einen Bach


FORTIS 001-4899472-78
IBAN : BE 69 001489947278
BIC : GEBABEBB

Signer la pétition / De petitie ondertekenen. Signer la pétition / De petitie ondertekenen.


14:43 Écrit par SRPMDB dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.